Aktualności

UWAGA!

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, wypełniając elektroniczny formularz wniosku - informacja na stronie  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/informator/. Elektroniczny formularz wniosku należy wypełnić do 27 lipca 2017 r.

Osoby, które nie zdążą wypełnić elektronicznego formularza wniosku w pierwszym terminie, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, będą wypełniać formularz na stronie:  https://webapps.uz.zgora.pl/studnet/

UWAGA!

Lista osób nagrodzonych NAGRODĄ REKTORA za semestr letni w roku akademickim 2016/2017!
Zaświadczenia można odbierać w Dziale Spraw Studenckich do końca lipca 2017 r.

Uwaga kandydaci na studia!
 
Na czas trwania egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej na rok akademicki 2017/2018 kandydaci na studia mają możliwość zakwaterowania (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca) w następujących akademikach:
 
10-12 lipca 2017 r.
DS. VICEWERSAL, al. Wojska Polskiego 65 tel. (068) 328 30 51
DS. RZEPICHA, ul. Podgórna 50 tel. (068) 328 22 41; tel. 603 464 675

Opłata za dobę wynosi 25 zł (brutto).
Podstawą do zakwaterowania będzie lista kandydatów przekazana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne administratorom akademików.

UWAGA!

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów mija 11 września 2017 r.
W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl). Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim zostaną podane niezwłocznie do wiadomości na indywidualnych kontach w studenckim module WWW.

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2016 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1068,01 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007