Aktualności

UWAGA!!!

Ogłasza się konkurs na projekty dla kół naukowych zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim finansowane ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem.
Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 21 października 2016 r. zgodnie z Regulaminem.
Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2016/2017 i przeznaczone do wykorzystania na projekty dla kół naukowych studentów i doktorantów, realizowane do dnia 02.12.2016 r .
Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.dss.uz.zgora.pl.

Regulamin konkursu w roku akademickim 2016/2017
Załącznik nr 1 do regulaminu - lista kół naukowych zarejestrowanych w UZ
Załącznik nr 2 do regulaminu - wniosek zgłoszeniowy projektu

UWAGA!

Kwaterowanie studentów w domach studenckich UZ na rok akademicki 2016/2017 odbywać się będzie w następujących terminach:

środa-piątek 28-30.09.2016 r.        - w godz. 8.00 - 14.00,
sobota – niedziela 1-2.10.2016 r.   - w godz. 9.00 – 14.00,
poniedziałek-piątek 3-7.10.2016 r.  - w godz. 8.00 – 14.00,
sobota- niedziela 8-9.10.2016 r.     - w godz. 9.00 – 12.00,
poniedziałek 10.10.2016 r.            - w godz. 8.00 - 14.00.

przez administratorów, poza wyznaczonym terminem tymczasowo kwaterować będą portierzy.
Przy kwaterowaniu należy posiadać : dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji w wys. 300,00 zł.

Uwaga kandydaci na studia!
 
Na czas trwania egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej na rok akademicki 2016/2017 kandydaci na studia mają możliwość zakwaterowania (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca) w następujących akademikach:
 
19 i 20 września 2016 r.
DS. VICEWERSAL, al. Wojska Polskiego 65 tel. (068) 328 31 29; tel. 513 032 059
DS. RZEPICHA, ul. Podgórna 50 tel. (068) 328 22 41; tel. 603 464 675

Opłata za dobę wynosi 25 zł (brutto).
Podstawą do zakwaterowania będzie lista kandydatów przekazana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne administratorom akademików.

Uwaga kandydaci na studia !

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego wypełniając elektroniczny formularz wniosku na stronie http://kandydat.uz.zgora.pl

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, elektroniczny formularz wniosku o przyznanie miejsca w DS. można wypełniać na stronie http://student.uz.zgora.pl.

UWAGA!

Trwa nabór do Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017.

Wniosek zawierający dane osobowe (w tym numer albumu, kierunek, wydział, e-mail, numer telefonu) wraz z krótkim uzasadnieniem należy złożyć do 12 września 2016 r.
w biurze Parlamentu Studenckiego (DS. „Rzepicha”, pokój 16, ul. Podgórna 50B)
lub w Dziale Spraw Studenckich (al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R).

Zachęcamy do składania wniosków!

UWAGA!

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów mija 10 września 2016 r.

W terminie do 15 czerwca przeprowadzany jest drugi nabór wniosków studentów i doktorantów, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2016/2017. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl).
Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim zostaną podane do wiadomości na indywidualnych kontach w studenckim module WWW w terminie do 30 czerwca 2016 r.

UWAGA!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2015 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2015/2016 wynosi 908,01 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007