Aktualności

UWAGA!!!

Ogłasza się konkurs na projekty dla kół naukowych zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim finansowane ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem.
Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 21 października 2016 r. zgodnie z Regulaminem.
Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2016/2017 i przeznaczone do wykorzystania na projekty dla kół naukowych studentów i doktorantów, realizowane do dnia 02.12.2016 r .
Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.dss.uz.zgora.pl.

Regulamin konkursu w roku akademickim 2016/2017
Załącznik nr 1 do regulaminu - lista kół naukowych zarejestrowanych w UZ
Załącznik nr 2 do regulaminu - wniosek zgłoszeniowy projektu

UWAGA!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2015 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2015/2016 wynosi 908,01 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007